ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
OCTA apdrošināšana
SākumlapaApdrošināšana › OCTA apdrošināšana

OCTA apdrošināšana


Kas ir OCTA apdrošināšana?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāta apdrošināšana. Katram transportlīdzeklim ir jābūt OCTA polisei, kura sedz trešajām personām nodarītos zaudējumus neatkarīgi no tā, kas ar šo transportlīdzekli brauc. Divas būtiskākās lietas, kuras OCTA atšķir no KASKO apdrošināšanas ir:

1) OCTA ir obligāta. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram nav OCTAs, transportlīdzekļa vadītājam saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir paredzēta administratīvā atbildība (naudas sods no LVL 20-80);

2) Atšķirībā no KASKO transportlīdzekļa īpašnieks ar OCTA neapdrošina savu transportlīdzekli pret bojājumiem. Ar OCTA apdrošina transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesisko atbildību (turpmāk — īpašnieka civiltiesiskā atbildība) par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. Tas nozīmē, ka CSNg izraisījušā transportlīdzekļa vadītājam vai īpašniekam otrai personai nodarītos zaudējumus nebūs jāatlīdzina no savas kabatas, bet gan to darīs viņa OCTA apdrošinātājs.

 

Kas ir OCTA polise?

Noslēgtu OCTA apdrošināšanas līgumu apliecina polise. Atšķirībā no KASKO nevajadzēs iepazīties ar gariem apdrošinātāja sastādītiem apdrošināšanas līguma noteikumiem, jo OCTA līgumu regulē likums, kas atstāj ļoti maz vietas apdrošinātājam pievienot vēl savus noteikumus. Parasti tie attieksies uz apdrošināšanas prēmijas, t.i. summas, kas jāmaksā par polises iegādi, samaksas kārtību un citām vairāk tehniskām lietām.

 

Kur var iegūt informāciju par derīgu OCTA?

Informāciju var iegūt no sava apdrošinātāja, piezvanot uz CSDD informatīvo tālruni vai ieejot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja jeb LTAB mājas lapā www.ltab.lv. Pārbaudīt OCTA derīgumu būtu vēlams gadījumos, kad grasāties vadīt svešu transportlīdzekli, jo transportlīdzekļa īpašnieks varētu būt piemirsis iegādāties OCTA polisi.

 

Kas ietekmē OCTA apdrošināšanas cenu jeb prēmiju?

Apdrošināšanas prēmijas apmēru nenoteiks transportlīdzekļa vērtība, bet gan transportlīdzekļa parametri, transportlīdzekļa īpašnieka vecums, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību stāžs, OCTA apdrošināšanas vēsture. Piemēram, uz lētu OCTA (t.i., mazu apdrošināšanas prēmiju) nevarēs cerēt tikko 18 gadu vecumu sasniedzis un transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ieguvis jaunietis, kurš nopircis vecu, jaudīgu „bembi”. Turpretī personai, kura lieto ne pārāk vecu „Golf klases” transportlīdzekli, gadā nesakrāj milzīgu kilometrāžu un kura ir ar ievērojamu OCTA apdrošināšanas stāžu bez neviena izraisīta CSNg apdrošināšanas vēsturē, apdrošināšanas prēmijas lielums neliks par sevi manīt.

 

Kas ir Bonus – Malus sistēma?

Bonus – Malus sistēma ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Bonus – Malus sistēmā jeb, citiem vārdiem riska klašu sistēmā, ir 17 klases. Bonus – Malus klasi piešķir transportlīdzekļa īpašniekam, nevis vadītājam. Piešķiramo klasi izvērtē pēc katra autoīpašnieka CSNg skaita, kuros viņš ir atbildīgs par zaudējumu nodarīšanu, un apdrošināšanas dienu skaita. Bonus – Malus klasi nekad nepārmanto no iepriekšējā transportlīdzekļa īpašnieka. Jaunam Bonus – Malus sistēmas loceklim, kurš pirmo reizi iegādājas transportlīdzekli, kā sākuma klasi piemēro 6.klasi.

Ņemiet vērā, ka jūsu Bonus – Malus klase tiks samazināta, ja CSNg būs izraisījusi cita persona, kurai jūs uzticējāt sava transportlīdzekļa vadīšanu.

Te ir iestrādātas vairākas milzīgas netaisnības par sliktu gan transportlīdzekļa vadītājam, gan īpašniekam, bet netieši par labu apdrošinātājiem. Piemēram, vadītājs vada uzņēmuma transportlīdzekli daudzus gadus bez CSNg. Tad vadītājs iegādājas savu transportlīdzekli, bet viņa iepriekšējais stāžs un vēsture bez CSNg netiek ņemta vērā, piešķirot sākuma klasi un visdārgākās OCTA polises cenas. Savukārt uzņēmumam jārēķinās ar risku, ka kāds tā darbinieks var sabojāt visa uzņēmuma OCTA apdrošināšanas vēsturi. Tāpat, ja īpašnieks savu auto iedod uzticamam draugam, kurš brauc uzmanīgi un nekad nav izraisījis nevienu CSNg, bet draugs pirmo reizi izraisa nelielu CSNg, tad īpašniekam, kurš ne pie kā nav vainīgs, tiek samazināta bonus-malus klase un ievērojami sadārdzinās OCTA polise.

 

Vai, pārreģistrējot transportlīdzekli uz citas personas vārda, atlikusī OCTA vēl paliek spēkā jaunajam transportlīdzekļa īpašniekam?

Praksē visbiežāk sastopamajā gadījumā – kolīdz veikta transportlīdzekļa pārreģistrēšana sakarā ar īpašnieka maiņu, tā uzreiz automātiski beidzas OCTA, neatkarīgi no tā, vai vēlāk tiek veikta pārreģistrācija atpakaļ uz iepriekšējo īpašnieku. Tātad jāpērk jauna OCTA polise, bet par pārtrauktās polises neizmantoto daļu var prasīt atpakaļ samaksāto naudu.

 

E.Džeriņš, mag.iur.

M.Egle, bac. iur.

Pirmā vieta žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursa civiltiesību sekcijā par darbu „Problemātika saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā”.

 

E.Džeriņš, mag.iur.

 

M.Egle, bac.iur.

Pirmā vieta žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursa civiltiesību sekcijā par darbu „Problemātika saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā”.


[30.10.2013]
ad
Sodi un punkti