ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
KASKO apdrošināšana
SākumlapaApdrošināšana › KASKO apdrošināšana

KASKO apdrošināšana


Pamatā transportlīdzekļiem ir OCTA (obligāta) un KASKO (brīvprātīga) apdrošināšana. Bieži transportlīdzekļu vadītāji jauc šos apdrošināšanas veidus. OCTA ir civiltiesiskās atbildības obligāta apdrošināšana. Transportlīdzekļu avārijas gadījumā, vainīgā transportlīdzekļa vadītāja apdrošinātājs viņa vietā atlīdzina nodarītos zaudējumus trešajām personām. OCTA nesedz vainīgā transportlīdzekļa vadītāja transportlīdzeklim nodarītos zaudējumus. Savukārt KASKO ir brīvprātīga iespēja iegādāties apdrošināšanas polisi, kura atlīdzina transportlīdzeklim nodarītos zaudējumus, piemēram, pat tad, ja vadītājs ir vainīgs CSNg vai vainīgā persona nav noskaidrota.

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīga apdrošināšana (atšķirībā no OCTA, kura ir obligāta). KASKO apdrošināšanas brīvprātīgums izpaužas tādos aspektos kā:

1) vai vispār slēgt apdrošināšanas līgumu?

2) ar ko to slēgt?

3) kāds būs noslēgtā līguma saturs?

Tomēr praksē šis brīvprātīgums ir ierobežots, jo, piemēram, KASKO polise parasti tiek izvirzīta kā obligāta prasība līzinga transportlīdzekļiem; apdrošinātāji piedāvā standartveida līgumus, kuros klients savas izmaiņas praktiski nevar piedāvāt.

Kas ar KASKO tiek apdrošināts?

Ar KASKO apdrošina pret zaudējumiem un bojājumiem personai piederošo transportlīdzekli. Apdrošināta tiek tieši transportlīdzekļa īpašnieka interese neciest zaudējumus, kas nozīmē, ka tikai īpašnieks var būt apdrošinātais. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt arī cita persona, tomēr tā nebūs apdrošinātais, bet gan apdrošinājuma ņēmējs, kas nepretendēs uz apdrošināšanas atlīdzību.

Kas ir KASKO polise?

Apdrošināšanas polise apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šā līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā. Praksē tas izpaužas tā, ka polisē norāda informāciju par pusēm, apdrošināto objektu, prēmijas jeb apdrošināšanas līgumā noteiktā maksājuma par apdrošināšanu apmēru un tās apmaksas kārtību. Paši apdrošināšanas noteikumi parasti ir atsevišķa dokumenta formā un tiek pievienoti polisei.

Kas ir apdrošināšanas atlīdzība?

Kad transportlīdzeklis tiek bojāts, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks vēlas saņemt apdrošināšanas atlīdzību. Apdrošināšanas atlīdzība ir apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam. Faktiski tā ir nauda, kuru saņem bojājumu novēršanai, vai servisa pakalpojumi bojājumu novēršanai. KASKO gadījumā piemēro kompensācijas principu, ka izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošinātajam nodarītos zaudējumus.

 

E.Džeriņš, mag. iur.

M.Egle, bac.iur.

 

 


[03.11.2013]
ad
Sodi un punkti