ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Kā rīkoties ar KASKO?
SākumlapaApdrošināšana › Kā rīkoties ar KASKO?

Kā rīkoties ar KASKO?


1. Vienmēr vajag kārtīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem un tos ievērot (tas pats atteicas arī uz jebkuru personu, kurai jūs iedodat lietot savu transportlīdzekli) tāpat kā CSN prasības. Piemēram, vadītājs brauc ar 70 km/h ārpus apdzīvotas vietas, kur remontdarbu zonā ir 50 km/h ierobežojums. Par to ir paredzēts administratīvais sods brīdinājums vai LVL 5,00. Taču, ja apdrošināšanas noteikumos ir paredzēts neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja ātrums pārsniegts par 30%, tad jau no 65 km/h apdrošinātājs atteiks izmaksu.

2. Ieteicams apdrošināšanas noteikumu kopiju katram gadījumam glabāt transportlīdzeklī, lai nepieciešamības gadījumā noteikumi nebūtu lieki jāmeklē un varētu operatīvi noskaidrot, vai obligāti jāizsauc policija vai kāds cits dienests, kad jāzvana apdrošinātājam, kādā termiņā jāpiesaka apdrošināšanas gadījums un punktuāli izpildīt citas prasības. Jāatceras, ka jebkurš neizpildīts pienākums, lai arī cik absurds un neloģisks tas liktos konkrētajā situācijā, no apdrošinātāja puses var būt formāls iemesls atlīdzības atteikumam. Šādā situācijā uzmanīgam jābūt arī pret sarunāto par atkāpēm no noteiktās procedūras ar apdrošinātāja konsultantu, ja vien nav saglabājušies pierādījumi, jo pretējā gadījumā var piedzīvot vilšanos.

3. Vienmēr jāseko līdzi transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim. Īpaši jāseko riepu stāvoklim (sevišķi ziemā) un tehniskās apskates termiņiem.

4. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās gadījumā rūpīgi izpildiet apdrošināšanas noteikumu un apdrošinātāja prasības. Nedodiet iemeslu atteikt Jums apdrošināšanas atlīdzību formālu iemeslu dēļ.

5. Rūpīgi izvērtējiet, kam uzticat savu transportlīdzekli. Kādā lietā, kura izskanēja publiski, draugam tika iedota jaudīga a/m BMW M3, lai aizbrauktu uz servisu. Uz Krasta ielas uz slidena ceļa (ap 0oC) ar nodilušām riepām tika sarīkota „skriešanās”, kura beidzās ar iebraukšanu pretējā virziena kustības joslās. Vainīgais BMW M3 vadītājs gāja bojā, īpašnieks nesaņēma apdrošināšanas atlīdzību, jo riepas bija pārāk nodilušas. Papildus vēl īpašniekam tika iesniegta regresa prasība par citiem transportlīdzekļiem un cilvēkiem nodarītajiem zaudējumiem.

6.CSNg, kuru neesat izraisījis, gadījumā, drošības labad vērsieties gan pie OCTA, gan pie KASKO apdrošinātāja. Neatkarīgi no tā, kurš apdrošinātājs pirmais Jums izmaksās apdrošināšanas atlīdzību par ciestajiem zaudējumiem, nepieciešamības gadījumā apdrošinātāji paši savā starpā pēc tam norēķināsies.

7. CSNg gadījumā jāņem vērā ieteikumi, kuri tika sniegti sadaļā par CSNg.

8. Pirms parakstīšanas rūpīgi iepazīstieties ar apdrošinātāju sastādītajiem dokumentiem, it īpaši ar CSNg shēmu un tehniskās apskates protokoliem, kad apdrošinātājs novērtē transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un bojājumus. Savas piebildes vai iebildumus obligāti norādiet rakstveidā. Ir zināmi gadījumi, kad apdrošinātāju pārstāvji izmanto transportlīdzekļa vadītāja šoka stāvokli, lai noformētu dokumentus tā, lai vēlāk tas varētu būt par iemeslu atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Piemēram, kādā lietā CSNg shēmā tika piezīmētas klāt sānslīdes pēdas no cita CSNg, kuras nebija iespējamas saskaņā ar fizikas un loģikas likumiem. Taču pietika tam, lai palielinātu automašīnas braukšanas ātrumu un atteiktu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

 

E.Džeriņš, mag.iur.
M.Egle, bac.iur.

Pirmā vieta žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursa civiltiesību sekcijā par darbu „Problemātika saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā”.


[06.11.2013]
ad
Sodi un punkti