ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei policija izmanto neatbilstošus radarus Genesis
SākumlapaĀtruma pārkāpumi › Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei policija izmanto neatbilstošus radarus Genesis

Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei policija izmanto neatbilstošus radarus Genesis


Neskaitot fotoradarus, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei policija izmanto arī portatīvus un transportlīdzekļos uzstādītus Iskra, Stalker un Genesis radarus. VAS Elektroniskie sakari interneta mājaslapā redzams, ka atbilstoši ir tikai Iskra un Stalker radari. 26.04.2012. tabulā vēl atradās arī Genesis radari, taču tagad to tur vairs nav.

Vakar pēc palīdzības vērsās kāds autovadītājs, kuram administratīvā pārkāpuma protokols tika sastādīts, balstoties uz radara Genesis mērījumu. Šajā lietā risinājums ir salīdzinoši vienkāršs, jo šāds mērījums nav pieļaujams pierādījums. Taču šis jautājums šobrīd ir svarīgs arī tādēļ, ka ir noslēdzies kāds iepirkums, kura ietvaros plānots iegādāties Genesis radarus.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 08.09.2014. tika publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkumā "Vieglo automobiļu un motociklu iegāde Valsts policijas vajadzībām", kur par EUR 1 939 569,85 SIA "Auto Blitz" piegādās automašīnas, bet SIA "KS14" – motociklus.

Autora rīcībā ir nonākusi informācija, ka šajā iepirkumā policijas transportlīdzekļus ir plānots aprīkot ar Genesis radariem (iespējams tāpēc, ka tie ir daudz lētāki par atbilstošajiem radariem).

Latvijā nav noteiktas nekādas specifiskas prasības pret radariem. Ceļu satiksmes likuma 43.4 pants (Braukšanas ātruma kontrole) nosaka vien šo:"Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu Valsts policija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm."No likuma sen jau izņemts noteikums, ka Ministru kabinets nosaka prasības šādām iekārtām, kā tas ir paredzēts šī likuma 46.6 punkta pirmajā daļā attiecībā uz tehniskajiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas, ar kurām fiksē pārkāpumus, neapturot transportlīdzekli). Taču arī šajā gadījumā 15.04.2014. MK noteikumi Nr.200 "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība" ir uz vienas lapas, un tie neizvirza nekādas tehniskās un juridiskās prasības pret radariem.

Tātad radariem ir jāatbilst prasībām, kas izvirzītas likumā "Par atbilstības novērtēšanu" un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Proti, Ministru kabineta noteikumu Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" 3.punkts nosaka: "Ievietot tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus mērīšanas līdzekļus un to papildu ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim un normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību, ja mērīšanas līdzekļiem un to papildu ierīcēm veikta atbilstības novērtēšana (II nodaļa) un tie marķēti ar CE marķējumu un papildmarķējumu (III nodaļa)". Genesis neesot ne elektromagnētiskās saderības sertifikāta, ne CE marķējuma. Genesis radaram ir tikai tipa apstiprināšanas sertifikāts, kas faktiski tikai apliecina it kā atbilstību OIML R 91 prasībām (Starptautiskās legālās metroloģijas organizācijas rekomendācijas "Radara iekārtas priekš transportlīdzekļu ātruma mērīšanas").

Ja šī informācija ir patiesa, ko apliecina Genesis radara pazušana no VAS Elektroniskie sakari atbilstības saraksta, tad rodas divi būtiski jautājumi. Pirmkārt, vai policija daudzus gadus strādāja ar neatbilstošiem radariem? Otrkārt, vai policija gatavojas turpināt strādāt ar neatbilstošiem radariem?


[06.11.2014]
ad
Sodi un punkti