ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Policija apstiprina, ka Genesis radariem nav CE marķējuma
SākumlapaĀtruma pārkāpumi › Policija apstiprina, ka Genesis radariem nav CE marķējuma

Policija apstiprina, ka Genesis radariem nav CE marķējuma


Šā gada 6.novembrī portālā publicējām rakstu "Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei policija izmanto neatbilstošus radarus Genesis". Rakstā norādījām, ka VAS Elektroniskie sakari interneta mājaslapā redzams, ka atbilstoši ir tikai Iskra un Stalker radari (26.04.2012. tabulā vēl atradās arī Genesis radari). Tāpat tika norādīts, ka šie radari nav atbilstoši saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu" un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Proti, Ministru kabineta noteikumu Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" 3.punkts nosaka: "Ievietot tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus mērīšanas līdzekļus un to papildu ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim un normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību, ja mērīšanas līdzekļiem un to papildu ierīcēm veikta atbilstības novērtēšana (II nodaļa) un tie marķēti ar CE marķējumu un papildmarķējumu (III nodaļa)".

Uz šo brīdi policija ir atzinusi, ka Genesis radariem nav CE marķējuma, un tiekot domāts, kā rīkoties (policijas pārstāvis šādu informāciju 25.11.2014. sniedza TV3 raidījumam Bez tabu un 26.11.2014. portālam tvnet.lv). Tas nozīmē, ka Genesis radarus Latvijā nevarēja lietot un nevar lietot. Kas attiecas uz VAS Elektroniskie sakari, tad par to policija ir paziņojusi, ka policijai ir atļauja līdz 15.12.2014., kamēr tiekot veiktas pārbaudes. Katrā ziņā, pat tad, ja VAS Elektroniskie sakari pagarinās atļauju vai atkal iekļaus Genesis radarus sarakstā, tos nedrīkst lietot līdz brīdim, kad tiem būs CE marķējums.

Šādi izskatās CE marķējums uz Stalker Dual radariem

Šis jautājums tika aktualizēts sakarā ar to, ka Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 08.09.2014. tika publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkumā "Vieglo automobiļu un motociklu iegāde Valsts policijas vajadzībām", kur par EUR 1 939 569,85 SIA "Auto Blitz" piegādās automašīnas, bet SIA "KS14" motociklus. 14.09.2014. tika noslēgts līgums starp Valsts policiju un SIA "Auto Blitz" par 38 vieglo automobiļu piegādi. 29.10.2014. tika noslēgts līgums starp Valsts policiju un SIA "KS14" par 20 motociklu piegādi. Automašīnas saskaņā ar līgumu jāpiegādā līdz 19.12.2014., bet līgumā par motocikliem - 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Abu uzņēmumu vadītāji autoram apstiprināja, ka sadarbības partneris transportlīdzekļus jau sācis aprīkot ar Genesis radariem.


[26.11.2014]
ad
Sodi un punkti