ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Par tehniskām šaubām attiecībā uz Doplera tipa radariem
SākumlapaCiti jautājumi › Par tehniskām šaubām attiecībā uz Doplera tipa radariem

Par tehniskām šaubām attiecībā uz Doplera tipa radariem


Nevienam nav šaubu, ka noteiktais ātruma režīms ir jāievēro, bet pārkāpēji ir jāsoda. Taču tas ir jādara ar atbilstošām iekārtām un likumā noteiktā kārtībā. 2014.gada beigās CSDD sāka ieviest Gatso doplera tipa fotoradarus (iepriekšējie Vitronic bija vienīgie lāzerradari). Kā jau rakstīts, CSDD pretēji pašu izsludinātajam atklātumam un caurspīdīgumam, atsakās izsniegt šī radara tehnisko un lietošanas dokumentāciju (13.11.2014. publikācija "CSDD fotoradaru ieviešanu sāk ar meliem par atklātību un caurskatāmību").

Lai labāk izprastu Doplera principa darbību praksē, apskatīsim fragmentu no Stalker Dual VHS (arī Doplera tipa radars) videoieraksta, pateicoties kuram ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2007.gada 30.jūlija lēmumu lietā Nr.P131056807 tika izbeigta lietvedība par bēgšanu (ar to pašu pamatojumu kā publikācijā "Kāpēc ceļu policija iznīcina videoierakstus, kuros fiksēti administratīvie pārkāpumi" minētajā identiskajā lietā). Šajā gadījumā policija it kā konstatēja pretimbraucošam motociklam ātruma pārkāpumu uz Bauskas šosejas. Tad uzsāka sekošanu. Videoierakstā redzams ceļa posms no Bauskas šosejas uz Baložiem.

T (target) rāda mērķa ātrumu, bet P (patrol) rāda policijas transportlīdzekļa kustības ātrumu. Radars uztver gan tuvojošos, gan aizejošo satiksmi. Ja tas būtu fotoradars, tad ieraksta laikā plkst. 13:54:23 tiktu fiksēts, ka mērķa (T) ātrums ir 66 km/h. Vienīgi nebūtu saprotams, kuram no diviem pretējā virzienā braucošajiem motocikliem ir šāds ātrums. Taču, pateicoties videoierakstam un tā sniegtajai iespējai procesu vērot ilgākā laika posmā, var konstatēt, ka tas nav ātrums nevienam no motocikliem. Tas ir pretimbraucošā busiņa ātrums, kurš tajā brīdī vēl atrodas tikai aiz kokiem. Ierakstā var redzēt, ka policijas transportlīdzeklim priekšā braucošais motocikls brauc tieši tādā pašā ātrumā kā policijas transportlīdzeklis (P) - 123 - 145 km/h. Kad ierakstā plkst.13:54:30 pazūd pretimbraucošais busiņš, tad T pēkšņi sāk rādīt 0, kaut motocikls ir policijas auto pašā priekšā. Šī epizode perfekti parāda, ka radars neuztver tuvāk vai ātrāk braucošo transportlīdzekli, bet gan tālumā vēl neredzamo lielāko objektu - busiņu. Ja tas būtu fotoradars, tad nevarētu redzēt, ka radars patiesībā ir uztvēris citu transportlīdzekli.

Identiski publikācijā "Kāpēc ceļu policija iznīcina videoierakstus, kuros fiksēti administratīvie pārkāpumi" parādītajā videoierakstā var konstatēt tieši to pašu problēmu: radars uztver tuvāko un lielāko objektu, nevis ātrāko.

Radarus verificē SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs", kuram nemaz nav tehnisku iespēju pārbaudīt, ko dara Gatso radars, kad tam tuvāk vai tālāk atrodas citi transportlīdzekļi. Līdz ar to jau šobrīd rodas dažādas šaubas par šo radaru fiksēto pārkāpumu ticamību. Nobeigumā piebildīsim, ka autora rīcībā ir informācija, ka Vitronic fotoradari tika verificēti tikai uz papīra, dabā nepārbaudot nevienu iekārtu. Turklāt SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vēl joprojām atsakās izsniegt metodi "LNMC metode E168-2011". Šo jautājumu skatīts LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietas Nr. A420511712 ietvaros.

E.Džeriņš

 


[30.12.2014]
ad
Sodi un punkti