ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Kā rīkoties ceļu satiksmes negadījuma situācijā
SākumlapaCSNg › Kā rīkoties ceļu satiksmes negadījuma situācijā

Kā rīkoties ceļu satiksmes negadījuma situācijā


1. Kad ir noticis CSNg, visupirms ir jādara viss iespējamais, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

2. Jāatceras, ka CSNg gadījumos ļoti noderīgs rīks ir video reģistrators, kurš fiksē transportlīdzekļu vadītāju un citu ceļa satiksmes dalībnieku rīcību, luksofora signālus u.c. svarīgu informāciju, kas palīdzēs ātrāk un objektīvāk noskaidrot lietas apstākļus un saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

3. Lai lietu vēlāk varētu pilnvērtīgi izmeklēt, ir ļoti svarīgi saglabāt notikuma pēdas. Policiju dažreiz jāgaida vairākas stundas. Pa to laiku var sākties lietus un aizskalot asinis vai transportlīdzekļa izlijušos šķidrumus vai var sākties sniegs un pārklāt bremzēšanas, slīdēšanas u.c. pēdas. Tāpēc vispirms, kamēr nav aizgājuši, jāpiefiksē liecinieki un to kontaktinformācija, bet pēc tam kaut vai ar telefonā esošo fotoaparātu CSNg un tā pēdas jānofotografē no visām pusēm (diemžēl policija ne vienmēr fotogrāfē CSNg vietas).

4. Dažreiz var izmantot telefonā esošo diktofonu, lai ierakstītu otra vadītāja sākotnējo teikto, jo bieži vainīgais vadītājs sākumā atzīst savu vainu, bet pēc tam apdomājas, nomierinās, pakonsultējās un sāk stāstīt kaut ko pavisam citu.

5. Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uz CSNg vietu izsaukt ekspertus, kuri fiksē notikuma pēdas. Šādus pakalpojumus piedāvā dažas apdrošināšanas sabiedrības. Taču apdrošināšanas sabiedrību gadījumā ir jāuzmanās, jo praksē ir bijuši gadījumi, kad apdrošinātāju pārstāvji tā piefiksē negadījuma pēdas, ka tās neatbilst notikušajam, bet pēc tam tiek izmantots kā pamats atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

6. Ļoti svarīgi ir izlasīt CSNg protokolā fiksēto informāciju un pārbaudīt tajā esošo, t.sk. shēmā zīmēto un tur fiksētos izmērus. Te daudziem sīkumiem var būt liela nozīme vēlāk vainīgā noskaidrošanā un attiecīgi apdrošināšanas atlīdzības saņemšanā. Ieteicams ar telefonu nofotografēt protokolu un shēmu (to drīkst darīt, ja tā ir administratīvā lieta), jo šo dokumentu kopijas CSNg dalībniekiem netiek izsniegtas. Autors ir praksē sastapies ar gadījumiem, kad shēmas policijā vēlāk tiek papildinātas (piemēram, tāds fakts tika konstatēts ar Administratīvā apgabaltiesas 2008.gada 16.jūnija spriedumu lietā Nr.A42424605).

7. Dažreiz vadītāji pēc CSNg ir šoka stāvoklī. Šādos gadījumos labāk nerakstīt un nesniegt paskaidrojumus, jo dažreiz cilvēki sarunā tādas muļķības, kas pēc tam var radīt nopietnas problēmas. Piemēram, autors bija klāt kādā CSNg vietā, kur neatļautā vietā uz šosejas izgāja vecmāmiņa, kura sadursmes rezultātā mira notikuma vietā. Jaunā vadītāja bija tādā šokā, ka uz izmeklētāja nepamatoto jautājumu, vai viņa redzēja vecmāmiņu 100 m iepriekš, jau bija gatava teikt jā. Pēc tam sekotu ekspertīze, ka, braucot ar atļauto ātrumu, šajā vietā būtu varējusi apstāties, tāpēc vainīga gājējas nāvē.

 

 E.Džeriņš, mag.iur.


[08.10.2013]
ad
Sodi un punkti