ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Meklēt iSOS rakstos:
Biežāk uzdotie jautājumi

Sodi un punkti


Administratīvo sodu un pārkāpumu uzskaites punktu tabula

Latvijā nav neviena tiesību akta, kur vienā vietā būtu norādīts gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais administratīvais sods, gan MK noteikumos Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" paredzētais uzskaites punktu skaits. Tabulā šie abi dokumenti ir apvienoti, lai uzreiz būtu redzams gan sods, gan uzskaites punkti. Te svarīgi atzīmēt, ka nevienā policijas lēmumā netiek norādīts uzskaites punktu skaits, jo tie tiek piešķirti automātiski. Tātad transportlīdzekļa vadītājs par piešķirtajiem punktiem uzzina tikai tad, kad ir pagājis lēmuma pārsūdzēšanas termiņš. Tāpēc pirms nolemj lēmumu nepārsūdzēt jāpārliecinās par piešķiramo uzskaite punktu skaitu. Turklāt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā daudzos pantos ir daudzas daļas, kuras nav numurētas - tas sarežģī uztveri un pārskatāmību. Tāpēc šajā tabulā pantu daļas ir numurētas.

Tabulā ir iekļautas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un MK noteikumu Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" redakcijas, kuras bija spēkā uz 10.10.2013.

>> Sodu un punktu tabula

ad
Sodi un punkti