ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Pārkāpumu uzskaite
SākumlapaUzskaites punkti › Pārkāpumu uzskaite

Pārkāpumu uzskaite


Kas ir pārkāpumu uzskaites punkti?

Pārkāpumu uzskaites punkti ir punkti, kurus reģistrē par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju vēlmi izdarīt mazāk pārkāpumus. Uzskaites punktus reģistrē CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Uzskaites punktus nepiešķir velosipēdu vadītājiem.

Kāds ir maksimālais uzskaties punktu skaits?

Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti vadītājiem, kuru transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti - pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem. Ja tiek sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits, tad tiek piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu vai ilgāk, kamēr saglabājās maksimālais uzskaites punktu skaits. Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti. Ja 10 gadu laikā atkārtoti piemēro transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu par maksimālā uzskaites punkta skaita sasniegšanu, tad vadītājs zaudē transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.

Cik ilgi uzskaites punkti ir spēkā?

Atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma reģistrētie punkti ir spēkā 2 līdz 5 gadus. Parasti noilgums iestājas 2 gadus pēc dienas, kad ir stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu. 5 gadu noilgums ir tikai smagiem pārkāpumiem, par kuriem piemēro astoņus uzskaites punktus (piemēram, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā). Punkti pēc noilguma iestāšanās dzēšas automātiski. Ja tiek piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums uz 1 gadu, tad dzēšas visi uzskaites punkti, izņemot tos gadījumus, kur piešķir 8 punktus.

Kā notiek uzskaites punktu piešķiršana?

Par uzskaites punktu reģistrāciju atsevišķs lēmums netiek pieņemts, jo uzskaites punktus reģistrē automātiski dienā, kad beidzas lēmuma par administratīvā soda piemērošanu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš. Autora ieskatā tas ir antikonstitucionāli, ka vadītājs pirmo reizi par uzskaites punktiem uzzina tikai tad, kad vairs neko nevar izdarīt. Šis aspekts ir būtisks tādos gadījumos, kā piemēram, braukšana pie aizliedzošā luksofora signāla. Bieži rodas strīdus situācija vai pie dzeltenā luksofora signāla vadītājs varēja paspēt apstāties, strauji bremzējot, vai nevarēja. Sods ir LVL 20,00 - 100,00. Vadītājam piemēro minimālo sodu LVL 20,00 un viņš samaksā, nolemjot, ka nav vērts strīdēties dēļ šīs naudas. Tad atnāk vēstule no CSDD, ka piešķirti 4 uzskaites punkti un lēmumu vairs nevar pārsūdzēt.

Kādos gadījumos tiek palielināts uzskaites punktu skaits un kādos tiek samazināts?

Ja uzskaites punktu skaits sasniedz 8 punktus, tad personai nosūta paziņojumu par pienākumu apmeklēt apmācības ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos. Ja persona nepiesakās 2 mēnešu laikā un šo pienākumu neizpilda 6 mēnešu laikā, tad uzskaites punktu skaitu palielina par 2 punktiem. Ja pienākums tiek izpildīts, punktu skaitu samazina par 2 punktiem.

Ja uzskaites punktu skaits sasniedz 12 punktus, tad personai nosūta paziņojumu par pienākumu nokārtot eksāmenu un pārbaudīt transportlīdzekļu vadīšanas iemaņas. Ja persona nepiesakās 2 mēnešu laikā un šo pienākumu neizpilda 6 mēnešu laikā, tad uzskaites punktu skaitu palielina par 2 punktiem. Ja pienākums tiek izpildīts, punktu skaitu samazina par 2 punktiem.

Kā pēc transportlīdzekļu izmantošanas aizlieguma uz 1 gadu var atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības?

Kad beidzies transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma termiņš, transportlīdzekļa vadītājs pēc teorētiskā un vadīšanas eksāmena nokārtošanas noteiktā kārtībā var saņemt jaunu vadītāja apliecību.

Kā tiek nosūtīti paziņojumi?

Paziņojumi tiek nosūtīti uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi. Ja persona reģistrējusies CSDD e-pakalpojumu sistēmā, tad uz deklarēto dzīvesvietas adresi nekas netiek sūtīts, jo visa informācija tiek sūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Cilvēki bieži reģistrējas ar kaut kādu nolūku, apstiprinot iepazīšanos ar noteikumiem, kurus neizlasa. Tad visi paziņojumi tiek sūtīti uz e-pastu, kuru vecāka gada gājuma transportlīdzekļu vadītāji neizmanto vai izmanto ļoti reti. Tātad, ja piesakās e-pakalpojumiem, tad regulāri jāpārbauda e-pasts.

E.Džeriņš, mag.iur.


[22.10.2013]
ad
Sodi un punkti