ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Kā rīkoties?
SākumlapaUzskaites punkti › Kā rīkoties?

Kā rīkoties?


1. Jāatceras sekot līdzi e-pastam, ja reģistrējas CSDD e-pakalpojumu sistēmā, jo tad CSDD paziņojumi tiek sūtīti tikai uz e-pastu.

2. Jāpievērš uzmanība, ka nevienā lēmumā netiek norādīts uzskaites punktu skaits, tie tiek piešķirti automātiski. Tātad transportlīdzekļa vadītājs par piešķirtajiem punktiem uzzina tikai tad, kad ir pagājis lēmuma pārsūdzēšanas termiņš. Tāpēc pirms nolemj lēmumu nepārsūdzēt jāpārliecinās par piešķiramo uzskaite punktu skaitu (to var izdarīt sadaļā "Sodi un punkti").

3. Ja uzskaites punktu skaits sasniedz 8 vai 12, tad 2 mēnešu laikā jāpiesakās un 6 mēnešu laikā jāizpilda paziņojumā norādītos pienākumus attiecībā uz apmācību un eksāmeniem. Pretējā gadījumā par katras prasības neizpildīšanu tiek piešķirti 2 uzskaites punkti. Par katras pienākuma izpildīšanu attiecīgi uzskaites punktu skaits tiek samazināts par 2 uzskaites punktiem.

4. Ja ir sakrāti, piemēram, 12 uzskaites punkti un tiek uzlikts sods par kuru piemēro 4 uzskaites punktus, tad punktu skaits sasniedz 16 punktus un tiek piemērots transportlīdzekļu tiesību vadīšanas aizliegums uz 1 gadu. Šādā gadījumā noteikti vajadzētu pārsūdzēt pēdējo lēmumu, jo soda punktus nepiemēro lēmuma pārsūdzēšanas gaitā. Lēmuma pārsūdzēšana visās instancēs var ilgt daudzus mēnešus, kuru laikā var iestāties noilgums kādiem no iepriekš piemērotajiem punktiem. Tādējādi var izvairīts no transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma. Taču šajā brīdī ir pēdējais laiks pārdomāt rīcību, kura noved tik tālu.

5. Nododiet nederīgo apliecību CSDD! Ja nederīgā transportlīdzekļu vadīšanas apliecība netiek nodota CSDD iznīcināšanai, tad transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu pagarina atbilstoši nokavēto dienu skaitam. Tāpat aizliegumu pagarina, ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli aizlieguma laikā.

 

E.Džeriņš, mag. iur.


[24.10.2013]
ad
Sodi un punkti